nasice.hr
Prethodna savjetovanja

Prethodno savjetovanje: Rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Našica

Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave roba velike vrijednosti. Predmet ovog projekta je energetska obnova sustava javne rasvjete Grada Našica s ciljem njezine optimizacije i energetske obnove odnosno zamjena postojećih neučinkovitih svjetiljki sustava javne rasvjete Grada Našica novim energetski učinkovitim LED svjetiljkama, kojim će se osim uštede u potrošnji postići i znatno bolja i kvalitetnija razna osvijetljenosti.

Predmet nabave – isporuka robe – obuhvaća dobavu, isporuku robe, montažu i izvođenje svih prethodnih i drugih potrebnih radova do pune funkcionalnosti. Demontirane svjetiljke koje Naručitelj odluči zadržati ponuditelj je dužan iste pojedinačno upakirati sa svim pripadajućim montažnim priborom i predati u skladište Naručitelja, a ostale zbrinuti na zakonom propisan način

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana. Javni naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi s potrebnim prilozima u kojima se nalaze prethodno navedene obvezne informacije na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja, do zaključno s 21. kolovoza 2023. godine, zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. Nakon provedenog savjetovanja razmotrit će se sve primjedbe i prijedlozi, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima i objaviti na internetskim stranicama.

Više iz kategorije

Prethodno savjetovanje: Nabava radova rekonstrukcije dijela ulice J.J.Strossmayera u Našicama

Marac

Prethodno savjetovanje: Nabava opreme za unutarnje opremanje Dvorca Pejačević Velikog i Vile Groeger u Našicama

Marac

Prethodno savjetovanje: Usluge građevinskog nadzora

Marac