nasice.hr
Prethodna savjetovanja

Radovi rekonstrukcije javne rasvjete u dijelu ulice B.Radića u Našicama

Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, radova na rekonstrukciji javne rasvjete dijela Ulice braće Radića u Našicama. Izvode se radovi na dionici od križanja s Ulicom Josipa Rohra do završetka obuhvata, odnosno do istočnog kraja čestice 3513/1 k.o. Našice.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana. Javni naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi s potrebnim prilozima u kojima se nalaze prethodno navedene obvezne informacije, ovdje i na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja, do zaključno s 13. veljače 2021. godine, zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. Nakon provedenog savjetovanja razmotrit će se sve primjedbe i prijedlozi, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim.

Više iz kategorije

Radovi izgradnje javne rasvjete u ulici Franje Strapača u Markovcu Našičkom

Ivona

Prethodno savjetovanje: Rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Našica

admin

Prethodno savjetovanje: Usluge građevinskog nadzora

Marac