nasice.hr
Prethodna savjetovanja

Prethodno savjetovanje: Nabava opreme za unutarnje opremanje Dvorca Pejačević Velikog i Vile Groeger u Našicama

Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave roba velike vrijednosti, po grupama, opreme za unutarnje opremanje Dvorca Pejačević Velikog i Vile Groeger u Našicama, u okviru Projekta “Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog i Malog” iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu roba, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana. Javni naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi s potrebnim prilozima u kojima se nalaze prethodno navedene obvezne informacije, ovdje i na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja, do zaključno s 22. veljače 2023. godine, zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. Nakon provedenog savjetovanja razmotrit će se sve primjedbe i prijedlozi, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima i objaviti na internetskim stranicama.

Više iz kategorije

Radovi rekonstrukcije javne rasvjete u dijelu ulice B.Radića u Našicama

Marac

Prethodno savjetovanje: Radovi rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Ulici Hrvatskih branitelja u Našicama

Marac

Radovi izgradnje javne rasvjete u ulici Franje Strapača u Markovcu Našičkom

Ivona