nasice.hr
Prethodna savjetovanja

Prethodno savjetovanje: Radovi rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Ulici Hrvatskih branitelja u Našicama

Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u Ulici Hrvatskih branitelja u Našicama. Izvode se radovi s pripadajućom oborinskom odvodnjom te prometnom signalizacijom. Priključak ceste na Tavanačku cestu, a priključak oborinske odvodnje na postojeću na zapadnoj strani Tavanačke ceste.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana. Javni naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi s potrebnim prilozima u kojima se nalaze prethodno navedene obvezne informacije, ovdje i na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja, do zaključno s 20. lipnja 2022. godine, zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. Nakon provedenog savjetovanja razmotrit će se sve primjedbe i prijedlozi, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te objaviti na internetskim stranicama.

Više iz kategorije

Prethodno savjetovanje: Rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Našica

admin

Prethodno savjetovanje: Nabava radova rekonstrukcije dijela ulice J.J.Strossmayera u Našicama

Marac

Prethodno savjetovanje: Rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Našica

Marac