nasice.hr
Prethodna savjetovanja

Prethodno savjetovanje: Rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Našica

Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave radovaRekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Našica.

Predmet ovog projekta je energetska obnova sustava javne rasvjete Grada Našica odnosno zamjena postojećih neučinkovitih svjetiljki sustava javne rasvjete Grada Našica novim energetski učinkovitim LED svjetiljkama, kojim će se osim uštede u potrošnji postići i znatno bolja i kvalitetnija razna osvijetljenosti.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana. Javni naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi s potrebnim prilozima u kojima se nalaze prethodno navedene obvezne informacije, ovdje i na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja, do zaključno sa 2. kolovoza 2022. godine, zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. Nakon provedenog savjetovanja razmotrit će se sve primjedbe i prijedlozi, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima i objaviti na internetskim stranicama.

Više iz kategorije

Prethodno savjetovanje: Nabava radova rekonstrukcije dijela ulice J.J.Strossmayera u Našicama

Marac

Prethodno savjetovanje: Rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Našica

Marac

Radovi rekonstrukcije javne rasvjete u dijelu ulice B.Radića u Našicama

Marac