nasice.hr
Javna nabava

Radovi rekonstrukcije javno prometnih površina u dijelu ulica B.Radića i Školske u Našicama

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi rekonstrukcije prometne infrastrukture, oborinske odvodnje i javne rasvjete, uključivo: rekonstrukcija prometne infrastrukture: kolnik, parkirališta, kolni ulazi, pješačka staza Ulice B.Radića (od križanja s Ulicom I.Mažuranića do pješačkog prijelaza kod k.br.103) i kolnik, kolni ulazi, pješačka staza u Školskoj ulici u Našicama; oborinska odvodnja dijela Ulice Braće Radića sa spojem na postojeću oborinsku odvodnju te javna rasvjeta Ulice B.Radića (od križanja s Ulicom I.Mažuranića do pješačkog prijelaza kod k.br.103) i javna rasvjeta Školske ulice u Našicama.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima te Troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu pogledati ovdje, a preuzeti na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom Elektoničkog oglasnika javne nabave do 11. ožujka 2020. godine do 13:00 sati.

Više iz kategorije

Radovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Našica

Marac

Radovi rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Ulici Antuna Gustava Matoša

Marac

Radovi izgradnje parkirališta i javne rasvjete u Franjevačkoj ulici u Našicama

Marac