nasice.hr
AktualnoJavna nabava

Usluge skloništa za životinje

Grad Našice provodi otvoreni postupak javne nabave usluga male vrijednosti. Predmet nabave su usluge skloništa za napuštene i izgubljene životinje na području Grada Našica za 2024. godinu.

Usluge skloništa za životinje obuhvaćaju: zaprimanje prijava o napuštenim i izgubljenim životinjama (prema pozivu Naručitelja, građana i veterinarske i sanitarne inspekcije), samostalno organiziranje, sakupljanje i prijevoz izgubljenih i napuštenih životinja do skloništa, osiguranje smještaja izgubljenih, napuštenih i privremeno oduzetih životinja te njihovo hranjenje do udomljavanja ili povrata vlasniku, traženje vlasnika napuštenih i izgubljenih životinja ili udomljavanje oglašavanjem putem sredstava javnog priopćavanja ili web stranice i na druge načine, vođenje evidencija o pronađenim životinjama i njihovu udomljavanju ili usmrćivanju, provedba mjera koje odredi veterinarska inspekcija, provedba i ostalih mjera koje propisuje Zakon o zaštiti životinja te podzakonski propisi.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju putem EOJN RH do 20. prosinca 2023. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica

Marac

Saziv 6. sjednice Povjerenstva za starije i osobe s posebnim potrebama na području Grada Našica

Marac

Radovi rekonstrukcije javno-prometne infrastrukture Ulice braće Radića u Našicama

Marac