nasice.hr
AktualnoJavna nabava

Usluge vođenja projekta – Centar za starije u Našicama

Grad Našice provodi otvoreni postupak javne nabave usluga male vrijednosti. Predmet nabave su usluge upravljanja projektom gradnje za projekt izgradnje i opremanja javne građevine društvene namjene: Izgradnja i opremanje Centra za starije osobe Našice.

Ovim uslugama osigurava se voditelj projekta za kvalitetu pripremu i provedbu projekta izgradnje javne građevine. Osigurava se praćenje procesa izrade projektne dokumentacije i projektirana tehnička rješenja, sudjelovanje u izradi tehničkih dijelova dokumentacije o nabavi za nabavu radova i usluge nadzor. Usluge uključuju i praćenje provedbe ugovora o radovima, povezanog ugovora nadzoru i svih drugih ugovora koji su uključeni u Projekt te savjetovanje Naručitelja s obzirom na sve aspekte koji mogu ugroziti uspješnu provedbu ugovora i/ili dovesti do kršenja uvjeta iz ugovora te posredno mogu ugroziti uspješnu provedbu Projekta i/ili dovesti do kršenja uvjeta Projekta. Uključeno je i detaljno i kontinuirano izvještavanje Naručitelja o napretku Projekta, potencijalnim rizicima i metodama mitigacije rizika.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi, troškovniku i prilozima koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju putem EOJN RH do 20. prosinca 2023. godine do 13:00 sati.

Više iz kategorije

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica – UŽIVO

Ivona

Saziv 4. sjednice Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Našica

Marac

Javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2023. godini

Marac