nasice.hr
Javna nabava

Vatrogasna vozila

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave roba male vrijednosti, po grupama. Predmet nabave su dva rabljena vatrogasna vozila, za potrebe Javne vatrogasne postrojbe Našice, jedno navalno i jedno tehničko, sukladno Tehničkim specifikacijama (u prilogu) za svaku grupu predmeta nabave:

Grupa 1: Navalno vatrogasno vozilo,

Grupa 2: Tehničko vatrogasno vozilo.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi te prilozima i Troškovnicima za svaku od grupa predmeta nabave koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu pogledati ovdje, a preuzeti na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 8. ožujka 2019. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Osobni automobil – putničko vozilo putem operativnog leasinga

Marac

Usluge građevinskog nadzora i voditelja projekta građenja nad izvođenjem građevinskih radova

Marac

Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova u Parku kraj dvorca u Našicama i Parka u Valpovu

Marac
Veličina slova
Kontrast