nasice.hr
Javna nabava

Usluge održavanja javne rasvjete na području Grada Našica

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti radi zaključenja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine, koji obvezuje stranke na izvršenje okvirnog sporazuma te na sklapanje ugovora temeljem okvirnog sporazuma. Predmet nabave su usluge održavanja javne rasvjete na području Grada Našica, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i odredbama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Našica. Održavanje javne rasvjete prostorno obuhvaća grad Našice i 17 prigradskih naselja, na 2.120 rasvjetnih mjesta različite snage, vrste i načina montaže, a odnosi se na 2020. i 2021. godinu.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu pogledati ovdje, a preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem, posredstvom Elektroničkog oglasnika javne nabave do 19. prosinca 2019. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Radovi rekonstrukcije javno-prometne infrastrukture Ulice braće Radića u Našicama

Marac

Usluge skloništa za životinje u 2023. godini

Marac

Građevinski radovi na sanaciji i rekonstrukciji dvorca Pejačević Velikoga u Našicama

Marac