nasice.hr
AktualnoJavna nabava

Usluge skloništa za životinje u 2023. godini

Grad Našice provodi otvoreni postupak javne nabave usluga male vrijednosti. Predmet nabave su usluge skloništa za napuštene i izgubljene životinje u 2023. godini i druge usluge propisane Zakonom o zaštiti životinja te podzakonskim propisima.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju putem EOJN RH do 7. veljače 2023. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Radovi rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Ulici Hrvatskih branitelja

Marac

2. sjednica Povjerenstva za starije osobe i osobe s posebnim potrebama

Marac

Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o grobljima

Ivona