nasice.hr
AktualnoJavna nabava

Usluge skloništa za životinje u 2023. godini

Grad Našice provodi otvoreni postupak javne nabave usluga male vrijednosti. Predmet nabave su usluge skloništa za napuštene i izgubljene životinje u 2023. godini i druge usluge propisane Zakonom o zaštiti životinja te podzakonskim propisima.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju putem EOJN RH do 7. veljače 2023. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Saziv 5. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica

Marac

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica – UŽIVO

Ivona

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Našica

Marac