nasice.hr
AktualnoJavni natječaji

Javni natječaj- referent – komunalno-poljoprivredni redar

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 22. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 9/22), pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Našica, na radno mjesto:

– referent – komunalno-poljoprivredni redar  -1 izvršitelj/ica.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u “Narodnim novinama” neposredno ili preporučeno poštom, s naznakom: “Za natječaj – referent – poljoprivredni redar u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Našica”, na adresu: Grad Našice,  Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice.

Više iz kategorije

Javni poziv za predlaganje programa projekata udruga iz Programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2022. godini

Marac

Objava Javne rasprave o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana “lndustrijska zona” u Našicama

Ivona

Saziv 9. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica

Marac