nasice.hr
AktualnoJavni natječaji

Javni natječaj – pročelnik Upravnog odjela za investicije i prostorno planiranje

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 48. stavka 4. podstavka 10. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 4/12, 1/13, 2/13-pročišćeni tekst, 2/18, 2/20, 5/20-pročišćeni tekst, 2/21 i 4/21-pročišćeni tekst) i članka 11. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za investicije i prostorno planiranje („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 9/22), Gradonačelnik Grada Našica raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za imenovanje:

– pročelnika Upravnog odjela za investicije i prostorno planiranje

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u “Narodnim novinama” neposredno ili preporučeno poštom, s naznakom: “Za natječaj –pročelnik Upravnog odjela za investicije i prostorno planiranje”, na adresu: Grad Našice,  Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice.

Više iz kategorije

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica – UŽIVO

Ivona

Saziv 2. sjednice Komisije za određivanje imena ulica i trgova Grada Našica

Marac

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica – UŽIVO

Ivona