nasice.hr
AktualnoJavni natječaji

Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Projektu “ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE – VAŽNA SI!” – FAZA III

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-15 od 26. srpnja 2022. godine i Odluke o izmjeni Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-18 od 27. srpnja 2022. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. UP.02.1.1.16.0316, Zaželi, uključi se, ostvari se – važna si! – faza III, te članka 48. stavka 4. podstavka 30. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 6/09, 4/12, 1/13, 2/13-pročišćeni tekst, 2/18, 2/20, 5/20 – pročišćeni tekst, 2/21 i 4/21-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Našica objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  u Projektu

“ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE – VAŽNA SI!” – FAZA III

 za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Našice za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “Zaželi, uključi se, ostvari se – važna si!” – Faza III Grad Našice – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom

 

 

Natječaj otvoren do 19. kolovoza 2022. godine

Više iz kategorije

Saziv 7. sjednice Gradskog savjeta mladih Grada Našica

Marac

Radne bilježnice za učenike osnovnih škola

Marac

Saziv 1. sjednice Komisije za određivanje imena ulica i trgova Grada Našica

Ivona