nasice.hr
AktualnoJavni natječaji

Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Projektu “ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE – VAŽNA SI!” – FAZA III

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-15 od 26. srpnja 2022. godine i Odluke o izmjeni Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-18 od 27. srpnja 2022. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. UP.02.1.1.16.0316, Zaželi, uključi se, ostvari se – važna si! – faza III, te članka 48. stavka 4. podstavka 30. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 6/09, 4/12, 1/13, 2/13-pročišćeni tekst, 2/18, 2/20, 5/20 – pročišćeni tekst, 2/21 i 4/21-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Našica objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  u Projektu

“ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE – VAŽNA SI!” – FAZA III

 za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Našice za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “Zaželi, uključi se, ostvari se – važna si!” – Faza III Grad Našice – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom

 

 

Natječaj otvoren do 19. kolovoza 2022. godine

Više iz kategorije

Radne bilježnice za učenike osnovnih škola

Marac

Rezultati izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Našica_2022

Marac

Saziv 1. sjednice Povjerenstva za zaštitu životinja

Marac