nasice.hr
AktualnoJavni natječaji

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Našica

Na temelju članka 28. i 29., a vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članaka 18. i 21. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 9/22 i 8/23), pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav raspisuje

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Našica,

  1. na radno mjesto samostalnog upravnog referenta za poljoprivredu i javnu nabavu – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova (rad na projektu: „ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE – VAŽNA SI!“ SF.3.4.11.01.0527) – voditelj.

Služba na određeno vrijeme za obavljanje privremenih poslova  traje do isteka trajanja projekta.

  1. na radno mjesto referent – komunalni redar – 2 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova (rad na projektu: „ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE – VAŽNA SI!“ SF.3.4.11.01.0527) – administrator.

Služba na određeno vrijeme za obavljanje privremenih poslova  traje do isteka trajanja projekta.

               Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči i internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje neposredno ili preporučeno poštom, s naznakom: “Za oglas – za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Našica”, na adresu: Grad Našice,  Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice.

Više iz kategorije

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica – UŽIVO

Ivona

Poziv gradonačelnika za davanje inicijative za dodjelu javnih priznanja u 2022. godini

Marac

OBAVIJEST ZAINTERESIRANIM DISTRIBUTERIMA PLINA NA PODRUČJU RH

Marac