nasice.hr
AktualnoJavni pozivi

Javni poziv za dodjelu potpora za 2023. godinu iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2023. godinu

Grad Našice objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora za 2023. godinu iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2023. godinu.

Potpora se dodjeljuje sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013., dalje: Uredba br.1408/2013) i Uredbi Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22.2.2019.).

Predmet Javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Našica za 2023. godinu za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

Mjera 1. Subvencioniranje kamate u kreditiranju poljoprivrednika za kredite u poljoprivredi i ruralnom razvoju,

Mjera 2. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje,

Mjera 3. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče,

Mjera 4. Potpora za uzgoj pčelinjih zajednica,

Mjera 5. Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i junica,

Mjera 6. Potpora za nabavu voćnih sadnica i loznih cijepova,

Mjera 7. Potpora za ulaganje u kontrolu plodnosti tla,

Mjera 8. Konzultantske usluge za projekte Programa ruralnog razvoja,

Mjera 9. Potpora za mlade poduzetnike početnike u poljoprivredi.

Zahtjevi za potporu se dostavljaju na propisanom obrascu za svaku mjeru uz pripadajuću dokumentaciju najkasnije do 15. prosinca 2023. godine.

Potrebne Obrasce i Javni poziv svi zainteresirani mogu preuzeti ovdje:

Više iz kategorije

Natječaj za zapošljavanje radnica za pružanje potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama u sklopu projekta “Zaželi RADOST – faza III” – UP.02.1.1.16.0317

Marac

Radne bilježnice za učenike osnovnih škola

Marac

Saziv 3. sjednice Dječjeg gradskog vijeća Grada Našica

Marac