nasice.hr
AktualnoJavni pozivi

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Našica u 2024. godini

Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 8/09 i 13/22) Gradonačelnik Grada Našica  objavljuje

                                                                    J A V N I     P O Z I V                                                                   

           vijećnicima Gradskog vijeća Grada Našica, radnim tijelima Gradskog vijeća, mjesnim odborima, udrugama gospodarstvenika i obrtnika, građanima, udrugama građana, trgovačkim društvima, političkim strankama, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama da daju inicijativu za dodjelu javnih priznanja Grada Našica u 2024. godini.

Inicijative za dodjelu javnih priznanja podnose se Gradonačelniku Grada Našica putem pošte na adresu Trg dr. Franje Tuđmana 7, s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja Grada Našica, ili neposredno predajom u pisarnicu Grada Našica, I. kat, zaključno do 1. ožujka 2024. godine.

Više iz kategorije

Javni poziv za uporabu drvenih ugostiteljskih kućica povodom održavanja Našice Craft Beer Festivala

Ivona

Javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2024. godini

Marac

Dodatni javni poziv za prijavu programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica u 2023. godini

Ivona