nasice.hr
Otvorena savjetovanja

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica

Više iz kategorije

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga dopuna Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Našica

Ivona

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Statutarne odluke o dopunama Statuta Grada Našica

Ivona

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Našica

Ivona