nasice.hr
AktualnoJavni natječaji

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica (KLASA: 320-01/23-01/6, URBROJ: 2158-6-01-23-15), dana 7. kolovoza 2023. godine raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica.

Predmet zakupa je poljoprivredno zemljište koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica predviđeno za zakup, a daje se na rok od 15/25 godina.

Sudionici javnog natječaja pisane ponude dostavljaju poštom, preporučeno ili se predaju osobno u zatvorenim omotnicama s naznakom: “NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države” na adresu Grada Našica: Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Našica, a zaključno sa 6. rujna 2023. godine. Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda, a točno vrijeme bit će objavljeno na službenim stranicama Grada Našica.

Tekst javnog natječaja s obrascima, koji čine njegov sastavni dio, objavljuje se na službenim stranicama i oglasnoj ploči Grada Našica te na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

 

Više iz kategorije

Saziv 5. sjednice Povjerenstva za starije i osobe s posebnim potrebama na području Grada Našica

Marac

Javni poziv za prijavu programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica u 2023. godini za predfinanciranje EU projekata

Marac

Natječaj za izbor direktora/ice Našičke razvojne agencije NARA d.o.o.

Marac