nasice.hr
Savjetovanje

Zatvorena savjetovanja

2022.


2021.


2020.


2019.

Više iz kategorije

Plan savjetovanja s javnošću Grada Našica

Marac

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Statutarne odluke o dopunama Statuta Grada Našica

Ivona

Otvoreno javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o preimenovanju ulica u gradu Našicama i naselju Jelisavac

Ivona