nasice.hr
Javna nabava

Radovi rekonstrukcije javne rasvjete u Ulici braće Radića u Našicama

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi rekonstrukcije javne rasvjete dijela Ulice braće Radića u Našicama na dionici od križanja s Ulicom Josipa Rohra do završetka obuhvata, odnosno do istočnog kraja čestice 3513/1 k.o. Našice.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima te Troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu pogledati ovdje, a preuzeti na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

  • Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom Elektoničkog oglasnika javne nabave do 9. ožujka 2021. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Radovi izgradnje osnovne i dodatne infrastrukture u industrijskoj zoni Našice

Marac

Građevinski radovi na posjetiteljskim sadržajima i uređenju posjetiteljske infrastrukture u parkovima u Našicama i Valpovu

Marac

IT rješenja u turizmu

Marac