nasice.hr
AktualnoUdruge

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za programe i/ili projekte u Programu javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2024. godini

Na temelju članka 27. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) i članka 48. stavka 3. podstavka 30. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 4/12, 1/13, 2/13 – pročišćeni tekst, 2/18, 2/20, 5/20 – pročišćeni tekst, 2/21, 4/21 –pročišćeni tekst i 8/23), na prijedlog Kulturnog vijeća Grada Našica, Gradonačelnik Grada Našica donosi

ODLUKU

o odobravanju financijskih sredstava za programe i/ili projekte

u Programu javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2024. godini

Više iz kategorije

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU PLINSKE MREŽE U VLASNIŠTVU GRADA NAŠICA

Marac

Ponovni Javni poziv za uvid u geodetski elaborat u ulicama Franjevačkoj i Matije Gupca u Našicama

Marac

OBAVIJEST ZAINTERESIRANIM DISTRIBUTERIMA PLINA NA PODRUČJU RH

Marac