nasice.hr
Vijesti

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

U Gradskoj vijećnici u petak, 21. srpnja, održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica na kojoj je bilo prisutno 13 vijećnika. Dnevni red sadržavao je ukupno 31 točku, a na redu je bilo usvajanje izvješća gradskih institucija i tvrtki, izvršenja proračuna, izvješća o izvršenju Programa (javnih potreba) namijenjenih udrugama, rebalans proračuna te druge teme. Sjednica vijeća trajala je gotovo 4 i pol sata, a sat je vremena prema Poslovniku trajao „aktualni sat“. Pitanja vijećnika ticala su se trenutnih investicija u gradu, oštećenja ulica uslijed projekta Aglomeracije, košnje groblja te pješačkog prijelaza preko pruge u Markovcu Našičkom i drugo.

Nakon sjednice „aktualni sat“ je prokomentirao gradonačelnik Krešimir Kašuba te zahvalio vijećnicima na pitanjima.

– Vijećnička pitanja i ovoga su puta ispunila cijeli „aktualni sat“, pa su neka ostavljena i za sljedeću sjednicu. Pitanja su uvijek vezana za ono što naše građane muči i tišti, tako je jedno od pitanja bilo vezano za projekt Aglomeracije, povijesno najveći projekt te radove u Stossmayerovoj  ulici i Ulici Vatroslava Lisinskog. Sva će oštećenja na cesti i na nogostupu nakon završetka projekta, koje je planirano za kraj ove godine, biti sanirana, dok će neki dijelovi biti i novo izgrađeni. Grad Našice će pratiti istu investiciju potpunom rekonstrukcijom Strossmayerove ulice u ukupnoj vrijednosti od 200.000,00 eura. Bitna su pitanja bila vezana i za Našički park d.o.o. i košnju trave, gdje smo krenuli u reorganizaciju poslovanja te podizanje kvalitete rada. Ja mogu samo pohvaliti radnike Našičkog parka, ali u ovim trenutcima kad smo obnovili prirodnu baštinu i dobili mnogobrojne dodatne dijelove grada za uređenje, potrebno je podići financijska ulaganja u samoodržavanje. Zanimljiva pitanja ticala su se i Markovca Našičkog, gdje smo napravili brojne investicije, poput pješačkog prijelaza preko pruge u Osječkoj ulici, a sad smo u fazi raspisivanja natječaja za izvođače pružnog prijelaza u Radničkoj ulici, koji će biti završen ove godine. Gđa. Baksa postavila je navedena pitanja te se osvrnula na još neke investicije kao i održavanje kolodvora, na što ćemo pokušati utjecati. Vijećnici su se pitanjima dotaknuli i velikih investicija u gradu, onih koje smo već završili, poput Trga dr. Franje Tuđmana, prirodne baštine, te Trga Isidora Kršnjavoga, ali i investicija koje su u visokoj gotovosti poput Aglomeracije, dvoraca Pejačević i Gregerove vile. Važno je tu bilo naglasiti da su svi projekti u rokovima, te da će do kraja godine svi radovi biti i gotovi. Krećemo i u nove investicije poput Centar industrijske zone čiji su građevinski radovi započeli prije nekih tjedan dana, a za njega smo osigurali ¾ sredstava, dio od Ministarstva, a dio od Županije. Za ostalo ćemo tražiti sredstva, no spremni smo i u ime grada završiti navedeni projekt koji treba biti gotov do 2024. godine. Prije nekoliko tjedana dobili smo sredstva i za našički vrtić s jaslicama koji će obuhvatiti dvije skupine jaslica i četiri skupine predškole, a koji će biti izgrađen do sredine 2026. godine na Urbariji. Investicija za koju očekujemo financiranje je svakako Centar za starije i nemoćne vrijednosti 6,6 milijuna eura, za koji smo napravili građevinsku dozvolu, nominirali ga i sada čekamo rezultate. Naglasili smo i našu veliku investiciju Sportsko rekreacijskog centra za koji je izrađeno idejno rješenje, kao i građevinska dozvola za bazene, te smo u procesu izrade dokumentacije za Arenu te tenis terene. – rekao je gradonačelnik Krešimir Kašuba.

31. točaka dnevnog reda

Sjednici Gradskog vijeća uz gradske vijećnike nazočili su ravnateljice, direktorica i direktori gradskih institucija i tvrtki i mediji. Na ovoj je sjednici većina točaka dnevnog reda prošla uz raspravu, a većina se ticala tehničkih detalja točaka te prijedloga. Usvojena su tako izvješća gradskih institucija Gradske knjižnice Našice, Radija Našice, Zavičajnog muzeja Našice, Udruženja obrtnika, kao i gradskih tvrtki Našičkog vodovoda i Našičkog parka za 2022. godinu. Vijećnici su prihvatili i izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj kulturi, kulturi, sportu itd. Usvojen je i novi rebalans Proračuna, kao i dvije odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Našica. Usvojen je i prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica koji će uskoro biti i raspisan. Od važnijih točaka tu je svakako i Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Našica kao i dopuna Statuta Grada Našica. Predsjednik Gradskog vijeća Grada Našica Krešimir Žagar zahvalio je nakon sjednice svim vijećnicima na konstruktivnoj raspravi te im poželio sve najbolje do sljedeće sjednice.

  • Ljetna sjednica koju tradicionalno održavamo u sedmom mjesecu kada je na Dnevnom redu izvršenje Proračuna od prošle godine, te izvješća naših ustanova i trgovačkih društava koja su također vezana za izvršenje Proračuna. Naravno da se tu onda razvila rasprava oko onoga što se događa u aktualnoj situaciji danas u odnosu kako je završena prošla godina. Sva izvješća bitno utječu i na rad u ovoj godini što je vidljivo i kroz rebalans proračuna koji je također prihvaćen na ovoj sjednici. Oporba nije imala amandmane nego su bili u općenitoj raspravi, a sam je rebalans sada tehničke prirode, jer se nalazimo na polovini godine kada se razmišlja na koji način dovesti proračun do kraja godine. Donijeli smo i Statutarnu odluku kojom smo dopunili najvažniji akt Grada Našica, te smo odredili dvojezičnost natpisa za mjesto Jelisavac i omogućili snimanje dronom za potrebe Grada. Sjednica je imala 31 točku dnevnog reda, pa nije ni čudo da je trajala toliko dugo, bila je uistinu maratonska. – rekao je predsjednik Gradskog vijeća Grada Našica Krešimir Žagar.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Našica bila je prenošena uživo na službenim stranicama Grada Našica.

Više iz kategorije

Kompletan program Adventa u Našicama

admin

Započeli 22. Dani slavonske šume

Ivona

Radovi u sklopu Aglomeracije Našice započeli i u Granicama

Marac