nasice.hr
Vijesti

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

U Gradskoj vijećnici u petak, 21. srpnja, održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica na kojoj je bilo prisutno 13 vijećnika. Dnevni red sadržavao je ukupno 31 točku, a na redu je bilo usvajanje izvješća gradskih institucija i tvrtki, izvršenja proračuna, izvješća o izvršenju Programa (javnih potreba) namijenjenih udrugama, rebalans proračuna te druge teme. Sjednica vijeća trajala je gotovo 4 i pol sata, a sat je vremena prema Poslovniku trajao „aktualni sat“. Pitanja vijećnika ticala su se trenutnih investicija u gradu, oštećenja ulica uslijed projekta Aglomeracije, košnje groblja te pješačkog prijelaza preko pruge u Markovcu Našičkom i drugo.

Nakon sjednice „aktualni sat“ je prokomentirao gradonačelnik Krešimir Kašuba te zahvalio vijećnicima na pitanjima.

– Vijećnička pitanja i ovoga su puta ispunila cijeli „aktualni sat“, pa su neka ostavljena i za sljedeću sjednicu. Pitanja su uvijek vezana za ono što naše građane muči i tišti, tako je jedno od pitanja bilo vezano za projekt Aglomeracije, povijesno najveći projekt te radove u Stossmayerovoj  ulici i Ulici Vatroslava Lisinskog. Sva će oštećenja na cesti i na nogostupu nakon završetka projekta, koje je planirano za kraj ove godine, biti sanirana, dok će neki dijelovi biti i novo izgrađeni. Grad Našice će pratiti istu investiciju potpunom rekonstrukcijom Strossmayerove ulice u ukupnoj vrijednosti od 200.000,00 eura. Bitna su pitanja bila vezana i za Našički park d.o.o. i košnju trave, gdje smo krenuli u reorganizaciju poslovanja te podizanje kvalitete rada. Ja mogu samo pohvaliti radnike Našičkog parka, ali u ovim trenutcima kad smo obnovili prirodnu baštinu i dobili mnogobrojne dodatne dijelove grada za uređenje, potrebno je podići financijska ulaganja u samoodržavanje. Zanimljiva pitanja ticala su se i Markovca Našičkog, gdje smo napravili brojne investicije, poput pješačkog prijelaza preko pruge u Osječkoj ulici, a sad smo u fazi raspisivanja natječaja za izvođače pružnog prijelaza u Radničkoj ulici, koji će biti završen ove godine. Gđa. Baksa postavila je navedena pitanja te se osvrnula na još neke investicije kao i održavanje kolodvora, na što ćemo pokušati utjecati. Vijećnici su se pitanjima dotaknuli i velikih investicija u gradu, onih koje smo već završili, poput Trga dr. Franje Tuđmana, prirodne baštine, te Trga Isidora Kršnjavoga, ali i investicija koje su u visokoj gotovosti poput Aglomeracije, dvoraca Pejačević i Gregerove vile. Važno je tu bilo naglasiti da su svi projekti u rokovima, te da će do kraja godine svi radovi biti i gotovi. Krećemo i u nove investicije poput Centar industrijske zone čiji su građevinski radovi započeli prije nekih tjedan dana, a za njega smo osigurali ¾ sredstava, dio od Ministarstva, a dio od Županije. Za ostalo ćemo tražiti sredstva, no spremni smo i u ime grada završiti navedeni projekt koji treba biti gotov do 2024. godine. Prije nekoliko tjedana dobili smo sredstva i za našički vrtić s jaslicama koji će obuhvatiti dvije skupine jaslica i četiri skupine predškole, a koji će biti izgrađen do sredine 2026. godine na Urbariji. Investicija za koju očekujemo financiranje je svakako Centar za starije i nemoćne vrijednosti 6,6 milijuna eura, za koji smo napravili građevinsku dozvolu, nominirali ga i sada čekamo rezultate. Naglasili smo i našu veliku investiciju Sportsko rekreacijskog centra za koji je izrađeno idejno rješenje, kao i građevinska dozvola za bazene, te smo u procesu izrade dokumentacije za Arenu te tenis terene. – rekao je gradonačelnik Krešimir Kašuba.

31. točaka dnevnog reda

Sjednici Gradskog vijeća uz gradske vijećnike nazočili su ravnateljice, direktorica i direktori gradskih institucija i tvrtki i mediji. Na ovoj je sjednici većina točaka dnevnog reda prošla uz raspravu, a većina se ticala tehničkih detalja točaka te prijedloga. Usvojena su tako izvješća gradskih institucija Gradske knjižnice Našice, Radija Našice, Zavičajnog muzeja Našice, Udruženja obrtnika, kao i gradskih tvrtki Našičkog vodovoda i Našičkog parka za 2022. godinu. Vijećnici su prihvatili i izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj kulturi, kulturi, sportu itd. Usvojen je i novi rebalans Proračuna, kao i dvije odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Našica. Usvojen je i prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica koji će uskoro biti i raspisan. Od važnijih točaka tu je svakako i Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Našica kao i dopuna Statuta Grada Našica. Predsjednik Gradskog vijeća Grada Našica Krešimir Žagar zahvalio je nakon sjednice svim vijećnicima na konstruktivnoj raspravi te im poželio sve najbolje do sljedeće sjednice.

  • Ljetna sjednica koju tradicionalno održavamo u sedmom mjesecu kada je na Dnevnom redu izvršenje Proračuna od prošle godine, te izvješća naših ustanova i trgovačkih društava koja su također vezana za izvršenje Proračuna. Naravno da se tu onda razvila rasprava oko onoga što se događa u aktualnoj situaciji danas u odnosu kako je završena prošla godina. Sva izvješća bitno utječu i na rad u ovoj godini što je vidljivo i kroz rebalans proračuna koji je također prihvaćen na ovoj sjednici. Oporba nije imala amandmane nego su bili u općenitoj raspravi, a sam je rebalans sada tehničke prirode, jer se nalazimo na polovini godine kada se razmišlja na koji način dovesti proračun do kraja godine. Donijeli smo i Statutarnu odluku kojom smo dopunili najvažniji akt Grada Našica, te smo odredili dvojezičnost natpisa za mjesto Jelisavac i omogućili snimanje dronom za potrebe Grada. Sjednica je imala 31 točku dnevnog reda, pa nije ni čudo da je trajala toliko dugo, bila je uistinu maratonska. – rekao je predsjednik Gradskog vijeća Grada Našica Krešimir Žagar.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Našica bila je prenošena uživo na službenim stranicama Grada Našica.

Više iz kategorije

Udruga mladih INFO godinu zaključuje novim vodstvom

Marac

Čestitka za prvi dan školske godine

Ivona

Čestitka gradonačelnika povodom Međunarodnog dana mladih

Ivona