nasice.hr
Vijesti

Novi predsjednik Gradske udruge umirovljenika Našice Ivica Kozina

Gradska udruga umirovljenika Našice održala je izvanrednu izbornu skupštinu na kojoj je za predsjednika izabran Ivica Kozina, a za podpredsjednicu Magda Prošić. Iz zdravstvenih razloga dosadašnje vodstvo nije moglo nastaviti sa radom, pa se Udruga našla u nezavidnoj situaciji. Na sastanku Upravnog odbora zato je donesena odluka da se aktivan rad Udruge nastavi, a sukladno tome održe i novi izbori za vodstvo.

Osim sa problemom vodstva, udruga se suočava i sa problemom prostora u kojem su smješteni. Sukladno ugovoru, nakon gotovo 50 godina, moraju napustiti trenutnu lokaciju. Novoizabrani predsjednik Ivica Kozina naglasio je da će to biti najvažniji zadatak Udruge za ovu godinu, a što se tiče ostalih aktivnosti cilj mu je držati se plana rada donesenog na prošloj sjednici skupštine.

Sjednici skupštine nazočio je i gradonačelnik Krešimir Kašuba pohvalivši rad članova koji već desetljećima djeluju na području grada. Dao im je punu podršku u pronalaženju rješenja za novi prostor, a oni su mu zauzvrat predali sliku bivše predsjednice Vesne Lolić sa motivom crkve sv. Martina u Martinu.

 

 

Više iz kategorije

4. sjednica Vijeća Mjesnog odbora

Ivona

Grad Našice ovu kalendarsku godinu završava predajom donacije Općoj županijskoj bolnici Našice

Ivona

Održana 1. Sjednica Vijeća mjesnog odbora Našica

Ivona