nasice.hr
Vijesti

Održana 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

U četvrtak 23. rujna 2021. godine s početkom u 17,00 sati, uz pridržavanje svih preporuka i epidemioloških mjera vezano uz COVID – 19, održana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

Na aktualnom satu vijećnička pitanja gradonačelniku g. Krešimiru Kašubi (HDZ), postavili su vijećnici: g. Samir Haj Barakat (SDP, HNS, HSS), g. Bruno Wolf, (SDP, HNS, HSS), gđa. Josipa Knežić (SDP, HNS, HSS), Silva Miškulin (nezavisna), gđa. Anita Stanić Plemeniti (SDP, HNS, HSS) i gđa. Branka Baksa (HDZ).

Sjednici je bilo nazočno 14 od 15 vijećnika te je konstatirano da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red s 25. točaka.

Bez primjedbi usvojen je Zapisnik s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica održane 28. lipnja 2021. godine.

Jednoglasno su usvojene i donešene sljedeće točke:

 • Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2020. godini na području Grada Našica
 • Informacija o udomiteljstvu kao obliku pružanja socijalnih usluga smještaja u okviru nadležnosti Centra za socijalnu skrb Našice
 • Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Našice za 2020. godinu
 • Izvješće o radu Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice Našice za 2020. godinu
 • Izvješće o radu Zavičajnog muzeja Našice za 2020. godinu.
 • Izvješće o radu Našičke razvojne agencije „NARA“ d.o.o. Našice za 2020. godinu.
 • Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti DVD-u Markovac Našički za provedbu ulaganja u rekonstrukciju – uređenje i obnovu zgrade DVD-a u Markovcu Našičkom
 • Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Našica za 2021. godinu
 • Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni u Našicama
 • Prijedlog Odluke o odricanju od prava prvokupa nekretnina upisane u z.k.ul. 830, k.o. Martin
 • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela gradske uprave Grada Našica
 • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
 • Prijedlog Odluke o dodjeli Javnih priznanja Grada Našica u 2021. godini Zahvalnica Grada Našica
 • Prijedlog Odluke o dodjeli Javnih priznanja Grada Našica u 2021. godini Nagrada Grada Našica
 • Prijedlog Odluke o dodjeli Javnih priznanja Grada Našica u 2021. godini Nagrada Grada Našica za životno djelo

Većinom glasova vijećnika donešene su sljedeće točke:

 • Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području djelovanja Udruženja obrtnika Našice u 2020. godini
 • Izvješće o radu Radija Našice d.o.o. Našice s financijskim izvješćem za 2020. godinu
 • Izvješće o radu i financijskom poslovanju Našičkog vodovoda d.o.o. Našice za 2020. godinu
 • Izvješće o radu i financijskom poslovanju Našičkog parka d.o.o. Našice za 2020. godinu.
 • Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
 • Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju građevine javne i društvene namjene 2.b skupine – Područni dječji vrtić u Markovcu Našičkom
 • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Našica
 • Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Našica

Većinom glasova svih vijećnika donešene su sljedeće točke:

 • Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Našica za razdoblje I. do VI. mjesec 2021. godine

Sjednica je završila u 19,40 sati.

Više iz kategorije

Predstavljen cjelokupan program 22. Dana slavonske šume

Ivona

Prijem za sudionike Erasmus+ projekta Learn IT

Ivona

Sretan Uskrs!

Ivona