nasice.hr
Vijesti

Održana 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

U ponedjeljak 20. prosinca 2021. godine s početkom u 16,00 sati održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

Na aktualnom satu pitanja gradonačelniku Grada Našica, Krešimiru Kašubi, dr.med.vet. (HDZ), postavili su vijećnici: gđa. Vanja Horvat (SDP,HNS,HSS), g. Samir Haj Barakat (SDP,HNS,HSS), gđa Anita Stanić-Plemeniti (SDP,HNS,HSS), gđa. Josipa Knežić (SDP,HNS,HSS), g. Bruno Wolf (SDP,HNS,HSS), g. Zvonko Ibriks (nezavisni) i gđa. Silva Miškulin (nezavisna).

Sjednici je bilo nazočno svih 15 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red sa 43. točke.

Na početku sjednice vijećnici Gradskog vijeća, usvojili su Zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica održane 23. rujna 2021. godine.

Jednoglasno su usvojene i donešene sljedeće točke:

 • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Našica za 2021. godinu,
 • Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini,
 • Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2021. godini,
 • Izmjene Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini,
 • Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2021. godini,
 • Izmjena Programa utroška turističke pristojbe za 2021. godinu,
 • Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2022. godini,
 • Program korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godin
 • Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godini,
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2022. godini,
 • Program javnih potreba u športu Grada Našica u 2022. godini,
 • Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Našica,
 • Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Grada Našica za 2022. godinu,
 • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Našica u 2022. godini,
 • Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Našice,
 • Odluka o prihvatu ponude za prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni u Našicama,
 • Program rada i financijski plan Gradskog savjeta mladih Grada Našica za 2022. godinu,
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Gradske knjižnice Našice,
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Zavičajnog muzeja Našice
 • Odluka o načinu sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana Grada Našica,
 • Odluka o podnošenju prijedloga i peticija u Gradu Našice,
 • Plan rada Gradskog vijeća Grada Našica za 2022. godinu,
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Našica za 2022. godinu,
 • Odluka o uključivanju Grada Našica u subvencioniranje kamatne stope na kredite iz projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“

Većinom glasova su usvojene i donešene sljedeće točke:

 • Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada za 2020./2021. godinu Dječjeg vrtića Zvončić Našice-Grad Našice,
 • Izmjene Programa rada i financijskog plana Gradskog savjeta mladih Grada Našica za 2021. godinu,
 • Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
 • Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu,
 • Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2021. godini,
 • Izmjena Programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2021. godini,
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu,
 • Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu,
 • Program javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2022. godini,
 • Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2022. godini,
 • Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog državnog zemljišta na području Grada Našica,
 • Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Našica za 2022. godinu.

Većinom glasova svih vijećnika su usvojene i donešene sljedeće točke:

 • Izmjene i dopune Proračuna Grada Našica za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu,
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2021. godinu,
 • Proračun Grada Našica za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu,
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2022. godinu.

Sjednica je završila s radom u 20,10 sati.

Više iz kategorije

Novi predsjednik Gradske udruge umirovljenika Našice Ivica Kozina

Ivona

Program druge adventske večeri

Marac

Grad Našice i ove godine osigurao besplatne radne bilježnice za učenike osnovnih škola

Ivona