nasice.hr
Vijesti

ODRŽANA 5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NAŠICA

U petak 28. siječnja 2022. godine s početkom u 17,00 sati održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

Na aktualnom satu pitanja gradonačelniku Grada Našica, Krešimiru Kašubi, dr.med.vet. (HDZ), postavili su vijećnici gđa. Anita Stanić-Plemeniti (SDP,HNS,HSS), gđa. Vanja Horvat (SDP,HNS, HSS), gđa. Josipa Knežić (SDP,HNS,HSS), g. Zvonko Ibriks (nezavisni) g. Samir Haj Barakat (SDP,HNS,HSS) i g. Bruno Wolf (SDP,HNS,HSS).

Sjednici je bilo nazočno svih 15 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red sa 10. točka.

Na početku sjednice vijećnici Gradskog vijeća usvojili su Zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica održane 20. prosinca 2021. godine.

Jednoglasno su usvojene i donešene sljedeće točke:

  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog teksta Programa rada Javne vatrogasne postrojbe Našice za 2022. godinu,
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog teksta Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Našice za 2022. godinu,
  • Odluka o darovanju nekretnine u k.o. Našice Humanitarnoj udruzi Dar dobrote Našice,
  • Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi,
  • Odluka o poništenju odluka o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica,
  • Odluka o izmjenama Odluke o uporabi javnih površina.

Većinom glasova su usvojene i donešene sljedeće točke:

  • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Našica,
  • Odluka o naknadi za korištenje odlagališta komunalnog otpada „Pepelane“.

Većinom glasova svih vijećnika su usvojene i donešene:

  • Izmjene i dopune Proračuna Grada Našica za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu.

Sjednica je završila u 19,50 sati.

Više iz kategorije

Dani Slovaka u Jelisavcu – Večer korbačika

Ivona

Završna konferencija projekta „Zaželi, uključi se, ostvari se – važna si! – faza III“

Ivona

Kategorizacija i oprez – poručeno na sastanku sa uzgajivačima svinja

Ivona