nasice.hr
AktualnoJavni pozivi

Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2024. godinu.

Grad Našice objavljuje:

Javni poziv

za dodjelu potpora iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2024. godinu.

 

Potpora se dodjeljuje sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013., dalje: Uredba br.1408/2013) i Uredbi Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22.2.2019.).

Predmet Javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Našica za 2024. godinu za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

Mjera 1. Subvencioniranje kamate u kreditiranju poljoprivrednika za kredite u poljoprivredi i ruralnom razvoju,

Mjera 2. Potpora za uzgoj pčelinjih zajednica,

Mjera 3. Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i junica,

Mjera 4. Potpora za nabavu voćnih sadnica i loznih cijepova,

Mjera 5. Potpora za ulaganje u kontrolu plodnosti tla,

Mjera 6. Sufinanciranje uređenja i popravljanje kvalitete tla – kalcizacija,

Mjera 7. Potpora za mlade poduzetnike početnike u poljoprivredi,

Mjera 8. Potpora za razvoj poljoprivrednoga gospodarstva.

Zahtjevi za potporu se dostavljaju na propisanom obrascu za svaku mjeru uz pripadajuću dokumentaciju najkasnije do 15. studenoga 2024. godine.

Potrebne Obrasce i Javni poziv svi zainteresirani mogu preuzeti ovdje:

Više iz kategorije

Električna energija – opskrba

Marac

Obavijest o početku izrade IV. izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana “Industrijska zona” u Našicama

Marac

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica

Marac