nasice.hr
Aktualno

Obavijest kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme jednog namještenika u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Našica na radno mjesto domara

O B A V I J E S T

kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme  jednog namještenika

u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Našica

na radno mjesto domara

Više iz kategorije

Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga iz Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2024. godini

Marac

Rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Našica

Marac

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Turističke zajednice Grada Našica

Marac