nasice.hr
Aktualno

Obavijest o zatvaranju javnog poziva_potpore poduzetništvu

S obzirom na planirana sredstva u Proračunu Grada Našica za 2022. godinu za dodjelu potpora iz Programa potpora poduzetništvu na području Grada Našica u 2022. godini i broj zaprimljenih zahtjeva, koji s današnjim danom prelazi iznos sredstava planiranih u proračunu, dana 20. listopada 2022. godine u 8:30 sati, zatvoren je Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2022. godinu

 Na zahtjevima poslanim poštom 20. listopada 2022. godine mora biti vidljivo da su predani na poštu do 8:30 sati.

Sve informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalni sustav na broj telefona 031/618-180.

Više iz kategorije

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš za Urbanitički plan uređenja Tajnovac-Lapovac II

Marac

Saziv 5. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica

Marac

Saziv 1. sjednice Povjerenstva za zaštitu životinja

Marac