nasice.hr
Aktualno

ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava za programe i/ili projekte u Programu javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2023. godini

Na temelju članka 27. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) i članka 48. stavka 3. podstavka 30. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 4/12, 1/13, 2/13 – pročišćeni tekst, 2/18, 2/20, 5/20 – pročišćeni tekst, 2/21 i 4/21 –pročišćeni tekst), na prijedlog Kulturnog vijeća Grada Našica, Gradonačelnik Grada Našica donosi

 

ODLUKU

o odobravanju financijskih sredstava za programe i/ili projekte

u Programu javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2023. godini

 

Više iz kategorije

Nacrt prijedloga- Program potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2023. godinu

Marac

Saziv 4. sjednice Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Našica

Marac

Saziv 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica

Marac