nasice.hr
AktualnoJavna nabava

Rekonstrukcija – optimizacija javne rasvjete na području Grada Našica

Grad Našice provodi otvoreni postupak javne nabave roba velike vrijednosti. Predmet ovog projekta je rekonstrukcija sustava javne rasvjete Grada Našica s ciljem optimizacije i energetske obnove odnosno zamjena postojećih neučinkovitih svjetiljki sustava javne rasvjete Grada Našica novim energetski učinkovitim LED svjetiljkama (tako zvana zamjena „1 za 1“), kojim će se osim uštede u potrošnji postići i znatno bolja i kvalitetnija razna osvijetljenosti. Vlasnik sustava javne rasvjete je Grad Našice.

Predmet nabave – isporuka robe – obuhvaća dobavu, isporuku robe, montažu i izvođenje svih potrebnih radova do pune funkcionalnosti.

Nabava i ugradnja vrši se prema odredbama Dokumentacije o nabavi i Elektrotehničkom projektu rekonstrukcije sustava javne rasvjete Grada Našica, razina razrade: Glavni projekt broj TDE-g61/21 od prosinca 2021. godine, izrađen od tvrtke INEL d.o.o., Đakovo. Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima te troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju posredstvom EOJN RH do 3. travnja 2023. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Javni poziv za prijavu programa i projekata koje provode udruge na području mjesnih odbora Grada Našica za 2022. godinu

Marac

Građevinski radovi na posjetiteljskim sadržajima i uređenju posjetiteljske infrastrukture u parkovima u Našicama i Valpovu

Marac

Javni poziv za uporabu drvenih ugostiteljskih kućica povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske

Marac