nasice.hr
AktualnoJavna nabava

Električna energija – opskrba

Grad Našice provodi otvoreni postupak javne nabave roba velike vrijednosti. Predmet nabave je opskrba električnom energijom objekata u vlasništvu Grada Našica i javne rasvjete na području Grada Našica.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi s pripadajućim prilozima koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju posredstvom Elektroničkog oglasnika javne nabave do 24. ožujka 2023. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica- uživo

Ivona

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Našica u 2024. godini

Marac

Javni natječaj za zakup poslovnih prostora

Marac