nasice.hr
AktualnoJavna nabava

Električna energija – opskrba

Grad Našice provodi otvoreni postupak javne nabave roba velike vrijednosti. Predmet nabave je opskrba električnom energijom objekata u vlasništvu Grada Našica i javne rasvjete na području Grada Našica.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi s pripadajućim prilozima koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju posredstvom Elektroničkog oglasnika javne nabave do 24. ožujka 2023. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Obavijest o zatvaranju javnog poziva_potpore poduzetništvu

Marac

Saziv 3. sjednice Povjerenstva za starije i osobe s posebnim potrebama na području Grada Našica

Marac

Radne bilježnice za učenike osnovnih škola na području Grada Našica

Marac