nasice.hr
AktualnoJavna nabava

Električna energija – opskrba

Grad Našice provodi otvoreni postupak javne nabave roba velike vrijednosti. Predmet nabave je opskrba električnom energijom objekata u vlasništvu Grada Našica i javne rasvjete na području Grada Našica.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi s pripadajućim prilozima koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju posredstvom Elektroničkog oglasnika javne nabave do 24. ožujka 2023. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Posebni javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga iz Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2023. godini

Marac

ODLUKA o odabiru kandidatkinja na Projektu ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE – VAŽNA SI! FAZA III

Ivona

Javni natječaj – pročelnik Upravnog odjela za investicije i prostorno planiranje

Marac