nasice.hr
Javna nabava

Usluge građevinskog nadzora

„Grad Našice provodi otvoreni postupak javne nabave usluga velike vrijednosti.

Javna nabava usluga se provodi u sklopu Projekta “Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog i Malog”, u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema”, KK.06.1.1.13, Prioritetna os 6 “Zaštita okoliša i održivost resursa”, Specifični cilj 6c1 “Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine” iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” koji se sufinancira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

Predmet nabave je nastavak usluga stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na sanaciji i rekonstrukciji kulturnih objekata.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju putem EOJN RH do 20. ožujka 2023. godine do 12:00 sati.“

Više iz kategorije

Opskrba električnom energijom

Marac

Radovi rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Ulici Hrvatskih branitelja

Marac

Opskrba električnom energijom

Marac