nasice.hr
AktualnoJavni natječaji

Javni natječaj za prijam u službu: radno mjesto – viši stručni suradnik – komunalni redar

Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 10., točke 3.3.3. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/24), pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Našica raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za prijam u službu: radno mjesto – viši stručni suradnik – komunalni redar

– 1 vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Upravni odjel za gospodarstvo i  komunalni sustav Grada Našica

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama” neposredno ili preporučeno poštom, s naznakom: “Za natječaj – vježbenik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Našica – viši stručni suradnik – komunalni redar”, na adresu: Grad Našice,  Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice.

Objava Javnog natječaja u „Narodnim novinama“ broj 79/24 od 3. srpnja 2024. godine.

Više iz kategorije

Jednostavna nabava – Radovi izgradnje pješačkog mosta preko potoka Lapovac

Ivona

Javni natječaj za davanje stana u obiteljskoj kući u vlasništvu Grada Našica u najam

Marac

Saziv 13. sjednice Gradskog savjeta mladih

Ivona