nasice.hr
AktualnoJavni natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

Na temelju članka 35. i 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14. i 81/15-pročišćeni tekst), članka 7.-16. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica br. 5/16. i 8/21.) i Odluke Gradskog vijeća Grada Našica, KLASA: 940-01/21-01/11, URBROJ: 2158-6-01-22-8 od 8. lipnja 2022. godine, Gradonačelnik Grada Našica i Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Našica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) raspisuju

J A V N I   N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA

PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

  1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Objavljuje se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u sklopu Radne zone Velimirovac I i to:

  1. č.br. 3771/77, u naravi oranica u mjestu, površine 5887 m², k.o. Našice,
  2. č.br. 3771/78, u naravi oranica Velimirovac, površine 18 846 m², k.o. Našice,
  3. č.br. 3771/80, u naravi oranica u mjestu, površine 12 504 m², k.o. Našice,
  4. č.br. 3771/81, u naravi oranica u mjestu, površine 10 800 m², k.o. Našice,
  5. č.br. 3771/82, u naravi oranica u mjestu, površine 10 800 m², k.o. Našice,
  6. č.br. 3771/83, u naravi oranica u mjestu, površine 78 785 m², k.o. Našice.

Više iz kategorije

Saziv 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica

Marac

JAVNI POZIV za uporabu drvenih ugostiteljskih kućica povodom koncerta Crvene jabuke

admin

Obavijest kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Turističke zajednice Grada Našica

Marac