nasice.hr
AktualnoJavni pozivi

Dodatni javni poziv za prijavu programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica u 2023. godini

Više iz kategorije

Prijedlog Odluke o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Našice u 2022. godini

Marac

Saziv 1. sjednice Povjerenstva za starije i osobe s posebnim potrebama na području Grada Našica

Marac

Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga iz Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2023. godini

Marac