nasice.hr
AktualnoJavni natječaji

Natječaj za dodjelu stipendije Grada Našica studentima za studijsku godinu 2022./2023.

Na temelju članka 7. Odluke o dodjeli stipendije Grada Našica studentima (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 8/17.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Našica o broju korisnika i visini stipendije Grada Našica za studijsku godinu 2022./2023. (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 12/22), Gradonačelnik Grada Našica, r  a  s  p  i  s  u  j  e

N   A   T   J   E   Č   A   J

za dodjelu stipendije Grada Našica studentima

za studijsku godinu 2022./2023.

 

Grad Našice za studijsku godinu 2022./2023., dodijelit će studentima s područja Grada Našica ukupno 35 (tridesetpet) stipendija, od toga 5 (pet) stipendija za izvrsnost i 30 (trideset) općih stipendija.

Visina stipendije za izvrsnost iznosi 1.000,00 kuna/132,72€[1] mjesečno, a visina općih stipendija iznosi 800,00 kuna/106,18€¹ mjesečno.

Zahtjev za dodjelu stipendije s potrebnom dokumentacijom podnosi se u roku 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Našica, zaključno s 2. studenoga 2022. godine Povjerenstvu za dodjelu stipendija Grada Našica na adresu: Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31 500 Našice.

Više iz kategorije

Javni poziv za prijavu programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica u 2024. godini za predfinanciranje EU projekata

Marac

Prijedlog Odluke za odabir korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Našice u 2023. godini

Marac

Saziv 15. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica

Marac