nasice.hr
AktualnoJavni pozivi

Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2022. godinu.

Grad Našice objavljuje J A V N I  P O Z I V za dodjelu potpora iz Programa potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2022. godinu.

Bespovratne potpore po ovom Javnom pozivu su potpore male vrijednosti sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1, 24.10.2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba) i Uredbi Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (Službeni list Europske unije L 215/3, 7.7.2020.).

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora Grada Našica za provedbu mjera iz Programa potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Program).

S ciljem direktnog utjecaja na brži razvoj gospodarstva na području Grada Našica dodijelit će se financijska sredstva za realizaciju slijedećih mjera:

  1. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
  2. Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije,
  3. Potpora za ulaganja u standarde kvalitete,
  4. Potpore za razvoj i unapređenje poslovanja,
  5. Potpore za promociju na sajmovima i izložbama,
  6. Potpore za pokretanje gospodarskih aktivnosti.

Javni poziv je otvoren od dana objave do 15. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Našica za 2022. godinu.

Zahtjevi za potporu se dostavljaju na propisanom obrascu za svaku mjeru uz pripadajuću dokumentaciju.

Potrebne Obrasce i Javni poziv svi zainteresirani mogu preuzeti ovdje:

Više iz kategorije

10. sjednica Gradskog savjeta mladih

Ivona

Saziv 3. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica

Marac

Konačni rezultati izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Našica_2022

Marac