nasice.hr
AktualnoJavni pozivi

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2022. godinu

Grad Našice objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora za 2022. godinu iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za razdoblje 2021.-2022. godine.

Potpora se dodjeljuje sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013., dalje: Uredba br.1408/2013) i Uredbi Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22.2.2019.).

Predmet Javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Našica za 2022. godinu za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

MJERA 1. Sufinanciranje troškova osiguranja ratarskih, voćarskih i povrtlarskih kultura od nepovoljnih vremenskih uvjeta,

MJERA 2. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje,

MJERA 3. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče,

MJERA 4. Potpora za uzgoj pčelinjih zajednica,

MJERA 5. Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i junica,

MJERA 6. Potpore za nabavu voćnih sadnica i loznih cijepova,

MJERA 7. Sufinanciranje kontrole plodnosti tla,

MJERA 8. Konzultantske usluge za projekte Programa ruralnog razvoja,

MJERA 9. Potpora za mlade poduzetnike početnike u poljoprivredi.

Zahtjevi za potporu se dostavljaju na propisanom obrascu za svaku mjeru uz pripadajuću dokumentaciju najkasnije do 15. prosinca 2022. godine.

Potrebne Obrasce i Javni poziv svi zainteresirani mogu preuzeti ovdje:

Više iz kategorije

Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Našica

Marac

Natječaj za prodaju plinske mreže u vlasništvu Našičkog Parka d.o.o.

Marac

Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Projektu “ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE”

Marac