nasice.hr
AktualnoJavni pozivi

Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2023. godinu.

Bespovratne potpore po ovom Javnom pozivu su potpore male vrijednosti sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1, 24.10.2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba) i Uredbi Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (Službeni list Europske unije L 215/3, 7.7.2020.).

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora Grada Našica za provedbu mjera iz Programa potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Program).

            S ciljem direktnog utjecaja na brži razvoj gospodarstva na području Grada Našica dodijelit će se financijska sredstva za realizaciju slijedećih mjera:

  1. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
  2. Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije,
  3. Potpore za ulaganje u standarde kvalitete,
  4. Potpore za razvoj i unapređenje poslovanja,
  5. Potpore za promociju na sajmovima,
  6. Potpore za pokretanje gospodarskih aktivnosti.

Javni poziv je otvoren od dana objave do 30. studenoga 2023. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Našica za 2023. godinu.

Zahtjevi za potporu se dostavljaju na propisanom obrascu za svaku mjeru uz pripadajuću dokumentaciju.

Potrebne Obrasce i Javni poziv svi zainteresirani mogu preuzeti ovdje:

Više iz kategorije

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Našica u 2023. godini

Marac

Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Projektu “ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE”

Marac

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Turističke zajednice Grada Našica

Marac