nasice.hr
Eu projekti

Projekt “Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog i Malog”

U Gradskoj vijećnici Grada Našica, 10. rujna 2022. godine, održana je konferencija projekta „Rekonstrukcije dvoraca Pejačević – Velikog i Malog“. Okupljenim uzvanicima prezentirani su postignuti ciljevi, planirane aktivnosti i tijek provedbe projekta. Vrijednost projekta je 99.857.061,64 kn, a vrijeme provedbe od 5. travnja 2019. do 9. prosinca 2022. godine. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj sa 85% ukupno prihvatljivih troškova što iznosi 74.998.451,54 kn.

Nositelj projekta je Grad Našice, a partneri Gradska knjižnica Našice, Zavičajni muzej Našice, Turistička zajednica Grada Našice i Našička razvojna agencija NARA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge. Prema planu razvojem i provedbom projekta unaprijedit će se postojeći turistički proizvod odnosno predstavljanje Našica kao turističke destinacije čija se turistička ponuda temelji na bogatoj kulturnoj i glazbenoj povijesti. Opći cilj integriranog programa je doprinijeti društveno-gospodarskom održivom razvoju područja Grada Našica. Tako se u sklopu projekta obnavljaju Dvorci Pejačević- Veliki i Mali sa pripadajućom infrastrukturom, grobljanska kapela obitelji Pejačević te Gregerova vila. Osim ulaganja u kulturnu baštinu i lokalne infrastrukture projektom će biti obuhvaćene i komponente ulaganja u znanost i edukaciju kroz uređenje izložbenih prostora te ulaganje u slobodno vrijeme i rekreaciju ulaganjem u hortikulturno uređenje dvorišta Velikog dvorca Pejačević te grobljanske kapele Pejačević, kao i ulaganje u promociju i vidljivost.

Kontakt osoba za više informacija: Magdalena Vidaković-Gelenčir, magdalena.gelencir@nasice.hr

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije  na www.razvoj.gov.hr te stranicu Europskih strukturnih investicijskih fondova na www.strukturnifondovi.hr. Za više informacija o programu Konkurentnost i kohezija posjetite https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/.