nasice.hr
Aktualno

Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Našica

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (,,NN” br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), Upravni odjel za investicije i prostorno planiranje Grada Našica, kao nositelj izrade lV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Našica objavljuje
JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Našica
1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Našica (dalje u tekstu: PPUGN-a).
2. U sklopu javne rasprave organiziran je javni uvid u Prijedlog IV. Izmjena i dopuna PPUGN-­a, u sobi broj 35/I zgrade gradske uprave Grada Našica u Našicama, Trg dr. Franje Tuđmana 7, od 14. do 28. srpnja 2021. godine, svakodnevno u radne dane, u vremenu od 8:00 do 14:00 sati. Prijedlog IV. Izmjena i dopuna PPUGN-a biti će u vremenu trajanja javnog uvida dostupan i u elektronskom obliku na www.nasice.hr
3. Javno izlaganje, uz suradnju predstavnika stručnog izrađivaca, tvrtke APE d.o.o. Zagreb, održat će se u četvrtak, 22. srpnja 2021. godine, s početkom u 11:00 sati, u velikoj viječnici zgrade gradske uprave Grada Našica u Našicama, Trg dr. Franje Tuđmana 7.
4. Zainteresirane osobe mogu sudjelovati u javnoj raspravi na nacin da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog IV. lzmjena i dopuna PPUGN-a, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe.
5. Pisane prijedloge i primjedbe na Prijedlog IV. Izmjena i dopuna PPUGN-a mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno do 28. srpnja 2021., predajom u sobi 23 na prvom katu zgrade gradske uprave Grada Našica, slanjem poštom nositelju izrade na adresu: Upravni odjel za investicije i prostorno planiranje Grada Našica, Trg dr. Franje Tudmana 7, 31500 Našice iii mailom na maiI: boris.brajdic@nasice.hr
6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, odnosno mail adresu, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o Javnoj raspravi.

Više iz kategorije

Ponovni Javni poziv za uvid u geodetski elaborat u ulicama Franjevačkoj i Matije Gupca u Našicama

Marac

Obavijest kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme jednog namještenika u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Našica na radno mjesto domara

Marac

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU PLINSKE MREŽE U VLASNIŠTVU GRADA NAŠICA

Marac