nasice.hr
AktualnoJavni pozivi

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2021. godinu

Grad Našice objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2021. godinu.

Potpora se dodjeljuje sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013., dalje: Uredba br.1408/2013) i Uredbi Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22.2.2019.).

Predmet Javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Našica za 2021. godinu za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

MJERA 1. Sufinanciranje troškova osiguranja ratarskih, voćarskih i povrtlarskih kultura od nepovoljnih vremenskih uvjeta,

MJERA 2. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje,

MJERA 3. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče,

MJERA 4. Potpora za uzgoj pčelinjih zajednica,

MJERA 5. Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i junica,

MJERA 6. Potpore za nabavu voćnih sadnica i loznih cijepova,

MJERA 7. Sufinanciranje kontrole plodnosti tla,

MJERA 8. Konzultantske usluge za projekte Programa ruralnog razvoja,

MJERA 9. Potpora za mlade poduzetnike početnike u poljoprivredi.

Zahtjevi za potporu se dostavljaju na propisanom obrascu za svaku mjeru uz pripadajuću dokumentaciju tijekom cijele godine, odnosno najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

Potrebne Obrasce i Javni poziv svi zainteresirani mogu preuzeti ovdje:

Više iz kategorije

Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Našica

Ivona

Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Marac

Saziv 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica

Marac