nasice.hr
Javna nabava

Radovi izgradnje parkirališta i javne rasvjete u Franjevačkoj ulici u Našicama

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi izgradnje parkirališta i javne rasvjete u Franjevačkoj ulici u Našicama, a obuhvaćaju izgradnju parkirališta i rekonstrukciju dijela postojećeg nogostupa istočno od parkirališta, rješavanje odvodnje oborinskih voda sa oborinskom kanalizacijom u sklopu parkirališta u Franjevačkoj ulici kao i izgradnju javne rasvjete za osvjetljenje parkirališta i nogostupa koji će se protezati uz parkiralište od Franjevačke ulice do željezničkog kolosijeka Našice-Pleternica, sve prema uvjetima i tehničkim specifikacijama opisanima u Dokumentaciji o nabavi s pripadajućim prilozima.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi, troškovniku i prilozima koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu pogledati ovdje, a preuzeti na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom Elektoničkog oglasnika javne nabave do 26. siječnja 2021. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Usluge vođenja projekta – Centar za starije u Našicama

Marac

Električna energija – opskrba

Marac

Održavanje javne rasvjete na području Grada Našica

Marac