nasice.hr
AktualnoJavna nabava

Rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Našica

Grad Našice provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi na energetskoj obnovi sustava javne rasvjete Grada Našica odnosno zamjena postojećih neučinkovitih svjetiljki sustava javne rasvjete novim energetski učinkovitim LED svjetiljkama (zamjena „1 za 1“), kojim će se osim uštede u potrošnji postići i znatno bolja i kvalitetnija razna osvijetljenosti. Vlasnik sustava javne rasvjete je Grad Našice. Predmet nabave obuhvaća dobavu i isporuku robe, montažu i izvođenje radova do pune funkcionalnosti.

Nabava i ugradnja vrši se prema odredbama Dokumentacije o nabavi, prilogu-uputama ponuditeljima uz ponudbeni troškovnik i Elektrotehničkom projektu rekonstrukcije sustava javne rasvjete Grada Našica, razina razrade: Glavni projekt broj TDE-g61/21 od prosinca 2021. godine, izrađen od tvrtke INEL d.o.o., Đakovo. Detaljan opis zahvata objašnjen je u tekstualnom dijelu projekta.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima te troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju posredstvom EOJN RH do 9. rujna 2022. godine do 12:00 sati.

Dana 1. rujna 2022. u postupku javne nabave izjavljena je žalba čime se zaustavlja postupak nabave

Više iz kategorije

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Našica

Marac

Javni poziv za prijavu programa i projekata organizacija civilnog društva iz Proračuna Grada Našica u 2022. godini za predfinanciranje EU projekata

Marac

Saziv 5. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica

Marac