nasice.hr
Jednostavna nabava

Usluge istraživanja tržišta – strategija razvoja Grada Našica

Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Našica” br. 4/17, 1/19), provodi postupak nabave usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna.

Predmet nabave su usluge istraživanja tržišta za potrebe izrade buduće strategije razvoja grada Našica. Grad Našice nalazi se pred novim ciklusom strateškog planiranja budućnosti. Pri tome želi sistematičan i profesionalni pristup planiranju za nadolazeće kratkoročno, srednjoročno i dugoročno razdoblje. Cilj je dobiti strukturirani uvid u trenutno činjenično stanje i identificirati područja koja mogu biti poluga budućeg razvoja. Za to je predviđena suradnja s vanjskim stručnjacima za istraživanje tržišta i analizu, koji će napraviti profesionalne podloge u cilju ostvarivanja gore navedenih ciljeva.

 

Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda kojeg zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje.

Više iz kategorije

Usluge implementacije strategije razvoja Grada Našica

Marac

Jednostavna nabava – Radovi rekonstrukcije ceste u Ulici Hrvatskih branitelja u Našicama

Marac

Jednostavna nabava – Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine

Marac