nasice.hr
AktualnoJavni pozivi

Ponovni Javni poziv za uvid u geodetski elaborat u ulicama Franjevačkoj i Matije Gupca u Našicama

kojim Grad Našice, kao pravna osoba nadležna za upravljanje nad katastarskim česticama broj 2687/4, 2728/1 i 2687 /l, sve u k.o. Našice, a na administrativnom području Grada Našica, obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno granice sa zemljištem na kojem će se izvršiti izgradnja ceste, parkirališta, nogostupa, oborinske kanalizacije, potpornog zida, javne rasvjete i distributivne EKI kanalizacijske mreže

– na dijelu Franjevačke ulice (dio k.č.br. 2728/1 i k.č.br. 2687/1, k.o. Našice)
– na dijelu Ulice Matije Gupca (dio k.č.br. 2687/4, k.o. Našice)

Više iz kategorije

Saziv 5. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica

Marac

Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Marac

Natječaj za zapošljavanje radnica za pružanje potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama u sklopu projekta “Zaželi RADOST – faza III” – UP.02.1.1.16.0317

Marac