nasice.hr
Vijesti

OBAVIJEST

S obzirom na izvršene analize bunarske vode u naselju Makloševac od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, a temeljem zahtjeva Grada Našica i dobivene rezultate, Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije dao je Obavijest o nesukladnosti vode za ljudsku potrošnju u naselju Makloševac.  Predsjednik mjesnog odbora zaprimio je nalaze i iste proslijedio vlasnicima individualnih bunara iz kojih su uzeti uzorci za analizu. Kao  hitnu mjeru zaštite zdravlja stanovništva naselja Makloševac, Grad Našice, stanovnicima isporučuje pitku vodu u galonima namijenjenu za piće i kuhanje. Grad Našice sazvao je hitan sastanak stožera civilne zaštite u svrhu osiguranja daljnjih koraka i definiranja načina postupanja oko sanacije i dezinfekcije bunara kao individualnih vodoopskrbnih sustava te maksimalne zaštite zdravlja stanovništva.

Više iz kategorije

Hrvatska i Slovačka povezane i preko Našica i Šal’e

Ivona

Dan hrvatskog olimpijskog odbora – akcija “Kretanjem do zdravlja”

Ivona

Za lakši pristup vrtiću Zvončić

admin