nasice.hr
Vijesti

Održana 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

U srijedu, 27. travnja, održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica, na kojoj su uz vijećnike, prisutni bili gradonačelnik Krešimir Kašuba, pročelnica Magdalena Vidaković Gelenčir, pročelnik Franjo Vladika, pročelnica Manuela Pintarić, voditelj Božo Papac te gosti, podnositelji izvješća, Tomislava Justić, direktorica Radija Našice d.o.o., Silvija Šokić, ravnateljica Gradske knjižnice Našice, Danijel Matković,  zapovjednik JVP-a, Danijel Pintarić, predsjednik udruženja obrtnika Našice, Hrvoje Žiha, direktor Našičkog parka d.o.o., Ines Resler, predsjednica Savjeta mladih Grada Našica, članovi Savjeta mladih i mediji.

Aktualni sat

Aktualni sat sjednice započeo je pitanjima vijećnika Marina Kneževića (HDZ) o ulaganjima u Malu i Veliku Londžicu te Marinović Brdo i planira li se uređenje parkirališta od centra Našica prema Čimenu. Gradonačelnik Krešimir Kašuba potvrdio je povijesna ulaganja u navedena mjesta i izdvojio početak izgradnje mrtvačnice, novu javnu rasvjetu, investicije u Mjesni dom te projekt Aglomeracije kojim će se svim stanovnicima omogućiti pitka voda. Parkirališta na Čimenu bit će uređena nakon što završi projekt Aglomeracije. Vijećnica Vanja Horvat (SDP-HNS-HSS) upitala je kada će prilazna cesta prema makloševačkom groblju biti uređena, jer je dobila informaciju da je uništena. Drugo se pitanje ticalo omogućavanja plaćanja povećanih grobnih naknada obročno, odnosno kvartalno. Gradonačelnik je rekao da do sada nije čuo za problem ceste u Makloševcu te da će gradske službe reagirati na to. Plaćanje naknade na rate je dogovoreno s direktorom Našičkog parka d.o.o., a uskoro će biti i omogućeno. Vijećnika Dražena Ganzbergera (HDZ) zanimalo je u kojoj su fazi projekti u Vukojevcima. Gradonačelnik je izvijestio da je Grad uložio sredstva u nogometni klub, u građevinske radove na mrtvačnici, a planira se uložiti i u energetsku obnovu doma te rekonstrukciju i dogradnju Doma DVD-a, prema zahtjevima Mjesnog odbora. Sredstva su za to osigurana. Projekt koji je istaknut u investicijama je pješački most i nogostup na državnoj cesti za koji je Grad dobio sredstva Ministarstva unutarnjih poslova u visini 70% ukupnog troška. Uz to planira se i rasvjeta u Ulici kralja Tomislava. Vijećnicu Josipu Knežić (SDP-HNS-HSS) zanimalo je u kojoj je fazi kupnja auto-ljestvi za Javnu vatrogasnu postrojbu Našice te je li u gradske projekte uvrštena obnova Dorinog paviljona. Gradonačelnik je odgovorio kako se u vatrogastvo kontinuirano ulaže, te kako su vatrogasci prioritet Grada, a da je nabava ljestvi u postupku. Istaknuto je i to da je vatrogastvo u Našicama dobilo pohvale sa županijske razine. Dorin paviljon trenutno nije uvršten u aktualne projekte obnove dvoraca i perivoja. Nezavisni vijećnik Zvonko Ibriks upitao je nekoliko pitanja vezanih uz Turističku zajednicu Grada Našica, te na koji će se način, u sklopu turističkog razvoja grada, urediti našički biser, jezero Lapovac. Gradonačelnik Kašuba rekao je da je dosadašnji direktor Turističke zajednice radio u skladu s mogućnostima, a da je natječaj za direktora Turističke zajednice raspisan te da će se novi direktor koji se bira na mandatno razdoblje od 4 godine znati do 30. lipnja. Uređenje Lapovca dogovara se s Hrvatskim vodama, a Grad planira napraviti most-šetnicu kojom bi se spojila istočna i zapadna strana jezera, urediti staze te kupalište. Vijećnica Ivana Domnjak ( HDZ ), kao predsjednica Vijeća dječjeg vrtića, upitala je planira li Grad proširiti postojeći ili izgraditi novi vrtić, s obzirom na povećan broj djece. Gradonačelnik je istaknuo da je u planu izgradnja vrtića u Markovcu te jaslica, za koje su upravo otvoreni natječaji. Dodao je da Grad od prošle godine sufinancira i privatne vrtiće kako bi sva djeca bila upisana pod istim uvjetima. Brunu Wolfa ( SDP-HNS-HSS) zanimalo je kada će radovi na dvorcu Pejačević biti gotovi, te hoće li ukupna cijena radova zbog nedavnih poskupljenja biti veća. Na pitanje mu je odgovorila pročelnica Magdalena Vidaković Gelenčir te istaknula da je prema ugovoru, rok za dovršetak radova prosinac 2022., a plaćanja bi trebala biti dovršena do kraja 2023. Bez obzira na povećanje cijena, Grad ima pokriće za nenadane troškove jer su ponude rekonstrukcije išle ispod procijenjene vrijednosti nabave. Vijećnika Miroslava Umiljanovića (HDZ) zanimala su ulaganja u naselje Martin te uređenja kružnih tokova koji se nalaze na samom ulazu u grad. Gradonačelnik mu je odgovorio da je do sada u Martin uloženo više od 7 milijuna kuna, što u cestu u Ulici Matije Gupca, obilaznicu, odvodnju, nogostup, javnu rasvjetu, što u biciklističku stazu. Sljedeći korak je izgradnja nogostupa od Donje Motičine prema Martinu, što će se realizirati u suradnji s Hrvatskim cestama. Daljnja ulaganja su predviđena u opremanje i unutrašnje uređenje društvenog doma u Martinu, izgradnju svlačionica na nogometnom igralištu, te ulaganja u niskonaponsku mrežu u Ulici Matije Gupca. Što se tiče kružnih tokova, Grad je zatražio mišljenje građana po tom pitanju. Pristiglo je nekoliko ideja, a uređenje prvog kružnog toka započet će za otprilike mjesec dana. Jedan od njih sufinancirat će i tvrtka Jysk.

Vijećnička prisega

Vijećnik HDZ-a Josip Matek stupio je na dužnost direktora Našičkog vodovoda, stoga je njegov vijećnički mandat stavljen u mirovanje. Njegova zamjena u Gradskom vijeću je Hrvoje Pintarić koji je na samom početku sjednice položio vijećničku prisegu.

Dnevni red

Na sjednici Gradskog vijeća bilo je prisutno 14 od 15 vijećnika, a jednoglasno su prihvaćene sljedeće točke dnevnog reda: Izvješće Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Našica, Izvješće o radu udruženja obrtnika Našice u 2021. godini, Izvješće o radu Radija Našice d.o.o. Našice za 2021. godinu, Izvješće o radu Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice Našice za 2021. godinu, Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Našice za 2021. godinu, Izvješće o radu Gradskog savjeta mladih Grada Našica za 2021. godinu, Prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana „Industrijska zona“ u Našicama, Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Uređenja i opremanja društvenog doma Martin, Prijedlog Programa potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2022. godinu, Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica, Prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu i Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi.

S 10 glasova za i 4 suzdržana prihvaćeno je Izvješće o radu davatelja Javne usluge Našički park d.o.o. za komunalne djelatnosti, s 8 glasova za, 4 protiv i jednim suzdržanim prihvaćen je Prijedlog odluke o uključivanju u subvencioniranje kamata za kreditiranje turističkog sektora, a s 8 glasova za prihvaćen je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela gradske uprave Grada Našica. Na 17. točku dnevnog reda uložen je amandman Kluba gradskih vijećnika Koalicije SDP, HNS i HSS. Iako je amandman poslan izvan zakonskog roka, odnosno dan prije sjednice, vijećnici su glasanjem podržali njegovo usmeno izlaganje. Amandman se odnosio na članke u kojima se navodi da o prijenosu i načinu prijenosa sjednice Gradskog vijeća odlučuje predsjednik Gradskog vijeća te da nije dozvoljeno snimanje tijeka sjednice Gradskog vijeća mobitelima, kamerama, fotoaparatima ili drugim sredstvima od strane vijećnika ili osoba koje u svojstvu javnosti ili gostiju prisustvuju sjednici Gradskog vijeća. Nakon neprihvaćanja amandmana, vijećnici oporbe napustili su sjednicu, a 17. točka prihvaćena je s 8 glasova za.

  1. sjednica Gradskog vijeća protekla je u klasičnom tonu, istaknuo je predsjednik Krešimir Žagar te dodao da je aktualni sat bio ispunjen do zadnje minute.

– Na sve upite u aktualnom satu, koji su bili konstruktivni, gradonačelnik Kašuba je odgovorio i nadam se da su vijećnici zadovoljni zaključcima. Na sjednici smo čuli i izvješća određenih našičkih ustanova, rasprave oko njih nije bila i ona su više, manje usvojena jednoglasno. Također smo donijeli IV. izmjene i dopune 4. urbanističkog provedbenog plana za Industrijsku zonu koja otvara mogućnost daljnjih ulaganja. Istaknuo bih i natječaj LAG-a Karašica za uređenje doma u Martinu pomoću kojeg Grad povlači sredstva iz EU fondova. Izglasana je promjena ustroja Gradske uprave, odnosno bit će sličan onome od prije desetak godina jer mnogobrojne investicije koje se provode u Gradu zahtijevaju poseban upravni odjel, kao i posebnog pročelnika. Usvojili smo i točku pomoću koje ćemo izravno prenositi sjednice Gradskog vijeća audio ili video putem. To je jedan iskorak u radu Gradskog vijeća o kojem se priča već dugi niz godina i svatko tko želi moći će gledati tijek sjednice putem službene stranice Grada Našica.  Drago mi je da će građani moći vidjeti na koji način se kreiraju i donose odluke i samim time će možda biti potaknuti na aktivno sudjelovanje u životu Grada. – izjavio je Krešimir Žagar, predsjednik Gradskog vijeća Grada Našica.

Osvrt na prijenos sjednice uživo dao je i gradonačelnik Krešimir Kašuba istaknuvši kako se na taj način Grad otvara svojim sugrađankama i sugrađanima.

– Velik je interes vijećnika izazvala točka o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća, a temelji se prije svega na tome da ćemo sjednice, od sljedećeg puta, uživo prenositi. Naišli smo na nerazumijevanje oporbe, gdje mislim da je ovo primjer otvorenosti grada prema sugrađankama i sugrađanima. Što se tiče cijele sjednice, usvojili smo svih 18 točaka, a ono što je uvijek zanimljivo je aktualni sat na kojem je bilo konstruktivno. Otvoreno je više tema prvenstveno za kvalitetu života u našem gradu, našoj zajednici. Najviše su vijećnike zanimale investicije gdje mi stvarno u ovom trenutku možemo reći da se u Našicama događaju, kako sam već više puta naglasio, povijesna ulaganja. Primjerice mjesto Londžica gdje je ostvaren niz investiranja u održavanje doma, ceste, rasvjete i mrtvačnice, ali i ulaganja privatnih investitora. Govorili smo i o Vukojevcima, u smislu Aglomeracije u sklopu koje se izgrađuje kanalizacijska mreža, uređenje doma, pješačkog mosta, te rasvjete u Ulici kralja Tomislava.  Bilo je pitanja vezana za naš trg i uređenje parkirališta, gdje nakon izdavanja uporabne dozvole imamo rok do 1.6. da se izmjeste kiosci i da se stave novi kiosci u funkciju. Uređivat će se i parkirališta nakon završetka projekta Aglomeracije, frezati cesta od Našičanke sve do Čimena i rekonstrukcija raskrižja. Nominirali smo za financiranje i dva vrtića jedan u Markovcu i jedan na Urbariji, što je potreba, jer smo prošle godine imali porast od 8% upisane djece. Usvojili smo i mnoga izvješća gradskih institucija, tvrtki i udruženja. Usvojili smo i odluku o ulaganjima u uređenje Društvenog doma u Martinu koju smo spomenuli i na aktualnom satu. – rekao je gradonačelnik Krešimir Kašuba nakon sjednice.

Više iz kategorije

Svijeće i cvijeće za blagdan Svih svetih

Ivona

Održana 76. redovna skupština DVD Zoljan

Marac

Uskoro kreće obnova Ulice Hrvatskih branitelja i Ulice Antuna Gustava Matoša

Ivona